η εμπιστοσυνη

ΑΛΛΑΞΕ

ΕΠΙΠΕΔΟ

Μια εταιρεία που διαθέτει την απαιτούμενη παραγωγική δυναμικότητα, τους διαθέσιμους πόρους και τη δέσμευση της

διοίκησης για να παραδώσει ένα εμπορεύσιμο προϊόν ή υπηρεσία σε παγκόσμια

κλίμακα σε μια ανταγωνιστική τιμή.

Ο τομέας των εξαγωγών για την N. & P.   αποτελεί ιδιαίτερης σημασίας δραστηριότητα

και η  εξαγωγική δυναμική της είναι αυτή που κάνει την διαφορά στην ανάπτυξη της εταιρείας.