100% φυσικό Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο που ανήκει στην υψηλότερη κατηγορία ποιότητας.
Το ελαιόλαδο, ο "υγρός χρυσός" κατά τον Όμηρο, είναι το λάδι που προέρχεται από τους καρπούς της ελιάς και καλλιεργείται στην περιοχή της Μεσογείου και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Από την αρχαιότητα είχε αναγνωριστεί η αξία του από τον Ιπποκράτη, τον Διοκλή και τον Διοσκουρίδη για τις θεραπευτικές του ιδιότητες.

Εξαιρετικό (έξτρα) Παρθένο Ελαιόλαδο
Η οξύτητά του δεν υπερβαίνει τα 0,8 g
ανά 100 g


Παρθένο Ελαιόλαδο
Η οξύτητά του δεν υπερβαίνει το 2,0%Ελαιόλαδο Λαμπάντε
Η οξύτητά του είναι μεγαλύτερη του 2,0%Εξευγενισμένο Ελαιόλαδο
Η οξύτητά του δεν υπερβαίνει το 0,3 %Πυρηνέλαια

Ακατέργαστο Πυρηνέλαιο
Λαμβάνεται από τους πυρήνες της ελιάς

Εξευγενισμένο Πυρηνέλαιο
Λαμβάνεται από τον εξευγενισμό του ακατέργαστου πυρηνελαίου

Πυρηνέλαιο
Λαμβάνεται από ανάμειξη εξευγενισμένου πυρηνελαίου και παρθένων ελαιολάδων

ΒΡΩΣΙΜΗ ΕΛΙΑ

Καλαμών

Λαδολιές Κορωνέικη

Κουτσουρελιά

Μαστοειδής